gara geure burua berrituz

azaroan itzuliko gara

apitropik-circulo-refulgente

gara geure burua berrituz

azaroan itzuliko gara